parallax background

Organisatie

STICHTING DUURZAAMHEID 360º

DoelstellingStichting Duurzaamheid 360º graden streeft ernaar om alle door haar ontwikkelde en te ontplooien activiteiten op een basis van duurzame principes te stoelen. Vanuit deze principe is er gekozen om het gedachtegoed van Elkinton te implementeren: People Planet Profit (ook wel: de drie P's) is een term die op harmonieuze wijze gecombineerd zou moeten worden. Het staat voor Duurzame ontwikkeling van de elementen: Mensen (people), Planeet aarde en Milieu (planet) en de Opbrengsten/Resultaat (profit).


Wat we doen


Door deze werkwijze ook in het maatschappelijk veld toe te passen en als standaard te hanteren wordt het evenwicht binnen de sociaal maatschappelijke organisatie hersteld.

Waardoor zaken als duurzame ontwikkelingen in de praktijk:
1. Kennis en Bewustwording;
2. Empowerment;
3. Veerkracht;
4. en Sociaal maatschappelijke ontwikkeling; beter gaan inbedden binnen de verschillende gemeenschappen in onze samenleving.

Onze doelstelling is het geven van voorlichting en kennisuitbreiding op sociaal-maatschappelijk gebied binnen verschillende werkterreinen. Versterkt door deze visie ontwikkelen mensen zich duurzaam volgens de drie P strategie.

Zo doen wij dat


1. Het trainen van bewoners op het gebied van gezondheid.
2. het geven van voorlichting over voedsel en gezondheid.
3. het geven van voorlichting over duurzame arbeids(markt)participatie en toeleiding.
4. Voorlichting aan de jeugd hoe om te gaan met het milieu en hun directe woonomgeving.

parallax background

Voorzitter


Carmen Rampersad

Secretaris/Penningmeester


Rizairis Núñez-Lacroes
parallax background
Rashida Jones

Smiling is definitely one
of the best beauty remedies.
If you have a good sense of humor and a good
approach to life, that's beautiful.